خیابان امام رضا

خیابان امام رضا دومین خیابان زیبای جهان درمشهد|خیابان تهران مشهد

خیابان امام رضا ،دومین خیابان زیبای جهان در مشهد : خیابان امام رضا مشهد ظاهرش به زیبایی بسیاری از خیابانهای با شکوه جهان نیست، اما نسبت به سنش مانند صورت پیرزنی ۹۰ ساله که هنوز ۴۰ سال دارد، به نظر میرسد. خودمانی بگوییم سنش مهم نیست دلش جوان است. اگر اهل مشهد باشید به خوبی […]