هتل آپارتمان یلدا

سفرنامه آقای علی … از شیراز

سفرنامه آقای علی … از شیراز هفته گذشته برای یه سفر چهار روزه رفتیم مشهد. یعنی قرار بود ۴ روز مشهد بمونیم. سفرمون زیارتی و تفریحی بود و از شیراز با اتوبوس مسافرت میکردیم. پدر و مادر من هم همراهمون بودن. خودمونم ۴ نفر بودیم، من و شوهرم، پسر ۱۰ ساله و دختر ۴ سالمون. […]