یکی از عواملی که می تواند سفر را با خاطراتی شیرین همراه کرده و یا بلعکس سفر را به کام هر فردی تلخ کند، موضوع اقامت و انتخاب هتل و هتل آپارتمان است.

چگونه در سفر، هتل یا هتل آپارتمان مناسب انتخاب کنیم ؟

چگونه در سفر، هتل یا هتل آپارتمان مناسب انتخاب کنیم ؟   یکی از عواملی که می تواند سفر را با خاطراتی شیرین همراه کرده و یا بلعکس سفر را به کام هر فردی تلخ کند، موضوع اقامت و انتخاب هتل و هتل آپارتمان است. از آنجا که هتل ها و هتل آپارتمان های زیادی […]

هتل آپارتمان یلدا

سفرنامه آقای علی … از شیراز

سفرنامه آقای علی … از شیراز هفته گذشته برای یه سفر چهار روزه رفتیم مشهد. یعنی قرار بود ۴ روز مشهد بمونیم. سفرمون زیارتی و تفریحی بود و از شیراز با اتوبوس مسافرت میکردیم. پدر و مادر من هم همراهمون بودن. خودمونم ۴ نفر بودیم، من و شوهرم، پسر ۱۰ ساله و دختر ۴ سالمون. […]